Saturday, 13 March 2010

Hanggang dito na lang

Hanggang dito na lang
ako, sa harap ng salamin:
dito, kung saan nakatingin
ako sa aking tingin.

Mawawari ang dagundong
ng kabayo sa malayo.
Nagbabadya sa likuran

Thursday, 4 March 2010

Big time

Pwede kong isa-isahin
ang kanyang sarili.
Tila kinakausap niya ito at tinatanong
"Ano ang iyong pangalan?"
PAULIASI TAULAVA.—"The Rock"
mula paa paitaas—
"Yaya, ayos lang ako." Hindi.
Sa ulo, ang hapdi, ang hapdi.
Binabanlawan ang anak.

Ganoon na lamang ang aking pagkagulat
nang makita ko ang lumabas.
Ang dagundong na waring yabag ng diyos
na nagbabalik.

Big time talaga si Asi.

mga linya mula sa Heights LVII 2. Geneve, Gian, Pepito

Wednesday, 3 March 2010

Arkero

Nakapihit ang pisi ng búsog.
Pasan ng palaso ang pag-aabang.

Maláon nang nakabinbin ang amba.

Nakukutuban ang pangamba
sa pagpintig ng pulso.
                                      Napabitiw.
Kagyat ang pagpikit.
Waring may tinamaan.