Wednesday, 3 March 2010

Arkero

Nakapihit ang pisi ng búsog.
Pasan ng palaso ang pag-aabang.

Maláon nang nakabinbin ang amba.

Nakukutuban ang pangamba
sa pagpintig ng pulso.
                                      Napabitiw.
Kagyat ang pagpikit.
Waring may tinamaan.

No comments: