Thursday, 4 March 2010

Big time

Pwede kong isa-isahin
ang kanyang sarili.
Tila kinakausap niya ito at tinatanong
"Ano ang iyong pangalan?"
PAULIASI TAULAVA.—"The Rock"
mula paa paitaas—
"Yaya, ayos lang ako." Hindi.
Sa ulo, ang hapdi, ang hapdi.
Binabanlawan ang anak.

Ganoon na lamang ang aking pagkagulat
nang makita ko ang lumabas.
Ang dagundong na waring yabag ng diyos
na nagbabalik.

Big time talaga si Asi.

mga linya mula sa Heights LVII 2. Geneve, Gian, Pepito

No comments: