Saturday, 13 March 2010

Hanggang dito na lang

Hanggang dito na lang
ako, sa harap ng salamin:
dito, kung saan nakatingin
ako sa aking tingin.

Mawawari ang dagundong
ng kabayo sa malayo.
Nagbabadya sa likuran

No comments: